S__39665685
S__39665687
S__39665688
S__39665689
S__39665690
S__39665691
S__39665692

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจประจำปี 2563

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานบริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ
ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจประจำปี 2563
และเข้ารับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี ประจำปี 2562
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กันยายน 2563 ณโรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

Read More
S__39395365
S__39395367
S__39395368
S__39395369
S__39395370
S__39395371
S__39395372
S__39395373
S__39395374
S__39395375
S__39395376
S__39395378
S__39395379

ศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2563
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานพินิจ จังหวัดเชียงราย
นำโดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา

Read More
S__37683206
S__37683209
S__37683212
S__37715974
S__37724191

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับรางวัล “ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
Read More
102421728_167438831480335_2224505265711095147_o
102658712_167437838147101_1801355744435968872_o
102685260_167439628146922_5725475434619233685_o
102687711_167437011480517_1678078703296880789_o
102854970_167437221480496_8007688245823444343_o
102964087_167438598147025_6432184839807323819_o
103141190_167440218146863_3583398627773094892_o
103154030_167438781480340_1776824284292670542_o
103269282_167391014818450_7179886697302284784_o
103414583_167439298146955_6863158740705466710_o
103421672_167438364813715_3851727662317403548_o
103427410_167439461480272_785335945228685573_o
103432554_167437124813839_198388908456054834_o
103467164_167390981485120_4223598180945122512_o
103488869_167438568147028_129851189302411075_o
103488875_167438318147053_5261615977530091507_o
103498169_167438674813684_4321711606689494584_o
103498175_167437314813820_6751274476974162974_o
103537174_167437534813798_2524386908285322886_o
103572269_167437088147176_5567699909959041643_o
103666666_167439644813587_3437575970733046318_o
103668255_167437751480443_836179228508411184_o
103840888_167438381480380_6394256287112931953_o
103886562_167437048147180_5037472634516582154_o
103943107_167439114813640_562228966423252518_o
103957011_167439548146930_2306639805483974003_o
103985054_167438491480369_7893342988927706687_o
104125829_167437974813754_4477582524564207368_o
104239267_167438061480412_8946731392959503055_o
crc3

งานบวรร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19

โครงการ “บวร ร่วมใจต้านภัยโควิด 19”
สนับสนุนโดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
มอบ ด้วยการ มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ที่สำคัญแก่การครองชีพในช่วง ที่ประชาชนประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19
(more…)

Read More
S__32333830
S__32333832
S__32333833
S__32333834
S__32333835
S__32333836
S__32333837

กิจกรรม มอบถุงยังชีพ

วันที่ 30 เมษายน  2563   เวลา  14.00 น.

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานบริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด
มอบอุปกรณ์ยังชีพและปัจจัยจำนวน 6,000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลเชียงราย
ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่
(more…)

Read More
S__32145460
S__32145462
S__32145463
S__32145465
S__32145466
S__32145467
S__32145468
S__32145470
S__32145473
S__32145476
S__32145477
S__32145478
S__32145479
S__32145480

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานบริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคให้ประชาชนชาวเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด

วันที่ 25 เม.ษ 63

ดร.อนงค์ศรี  สิทธิอาษา  ประธานบริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย  ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 690 ถุง เจลล้างมือ หน้ากาก ไข่ไก่ ข้าวกล่อง ม่าม่าปลากระป๋อง ให้ประชาชนชาวเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด  บริจาค  3  ชุมชน  1.ชุมชนดอยทอง 2.วัดศรีศักดิ์ดาราม 3.โรงแรมภูฟ้าวารี

Read More