38882255_2237457562949829_7594075123670319104_o
38855438_2237457549616497_7431041317620154368_o
39012090_2237458006283118_4342150101611839488_o

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตลาดล้านเมือง ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตลาดล้านเมือง ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงราย

Read More
36874291_2181499328545653_2715174424977342464_o
36840946_2181499341878985_502711456546947072_o
36875929_2181499698545616_1459842564818468864_o
36892182_2181499721878947_427947234248622080_o
36848977_2181500028545583_3560005551641329664_o
36783661_2181500191878900_7041844175964209152_o

สถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย ได้ไปอัดเทปเพื่อถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด และประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย ได้ไปอัดเทปเพื่อถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(more…)

Read More
41965127_2296568203705431_8901502188350603264_n
41930097_2296568330372085_7991953579642454016_o
41992006_2296568440372074_5416426932508033024_o

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร Anongsri Sittiasa (more…)

Read More