งานสำรวจแยกฝั่งหมิ่น

  1. งานสำรวจแยกฝั่งหมิ่น
  2. ปูยางถนนทล.1421ชร.-ขุนตาล
  3. เชียงราย – ขุนตาล

– งานเทคอนกรีต Approach Slap Sta.28+185/RT

– งานเทคอนกรีตราวสะพาน ช่วงที่2 Span20m. Sta.28+230/RT

 

-
-
-
-