วันที่ 30 เมษายน  2563   เวลา  14.00 น.

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานบริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด
มอบอุปกรณ์ยังชีพและปัจจัยจำนวน 6,000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลเชียงราย
ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่

1. นางศรีวรรณ กันใจ
ชุมชนดอยทอง
1116/26 ดอยทอง ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเซียงราย จ.เชียงราย

2. นายพิเชษฐ์ ชัยเนตร
ชุมชนดอยทอง
1108/14 ดอยทอง ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

3. นายบุญส่ง ใจมิภักษ์(ส่ง/เติง)
ชุมชนราชเดชดำรง
ถ.ราชเดชดำรง ซอย2 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

4. นางลอม จรรยา
ชุมชนวัดพระแก้ว
8/46 ถ.แสงแก้ว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

5. นายสุวรรณ เรือนเงิน
ชุมชนวัดพระแก้ว
7 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเซียงราย จ.เชียงราย

6. นางน้ำมนต์ อยู่อินทร์
ชุมชนห้วยปลากั้ง (พบโชค ซ​.23)
470/7 ม.3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย