บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด
จำหน่ายท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
วันนี้แอดมินขอนำเสนอ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะและจุดประสงค์การใช้งานได้ 4 ชนิด ดังนี้
1. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (Tongue and Groove Pipe): ท่อปากลิ้นราง ถือเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานวางระบบระบายน้ำทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นท่อกลม เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไปทั้งในอาคารบ้านเรือน โรงงาน และงานระบายน้ำเสียในงานก่อสร้างถนน โดยการเลือกท่อประเภทนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพด้านการรับกำลังว่ามีมากน้อยเท่าใด หากงานก่อสร้างที่ใช้พื้นที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำ ก็สามารถใช้ท่อปากลิ้นรางคสล.และท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก แต่ถ้าหากต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักหรือรับกำลังมากเป็นพิเศษ ก็ควรใช้ท่อปากลิ้นรางที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพชั้น 1 ถึง 4
2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง (Bell and Spigot):ท่อปากระฆัง เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปากท่อบานออกมีรูปร่างคล้ายระฆัง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ดี จึงมักนำมาใช้กับระบบระบายน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะสวมแหวนยางไว้ระหว่างท่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม และในด้านของคุณภาพการรับกำลัง ก็ให้เลือกท่อปากระฆังตามคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องการ โดยมีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง ที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพชั้น 1 ถึง 4
3. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (Box Culvert): ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยมสามารถระบายน้ำได้ในปริมาณมาก มีความคงทนแข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้มาก นำมาใช้ในงานระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่ลำคลอง หรือบริเวณที่มีการสัญจรด้วยรถยนต์ โดยท่อสี่เหลี่ยมจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือชนิดใช้บริเวณใต้ทางเท้าที่จะใช้ท่อที่มีมาตรฐาน มอก.1164-2559 และชนิดใช้ใต้ผิวจราจรที่มีรถสัญจร เช่นถนนทางหลวง
4. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด (Jacking Pipe): ท่อดันลอด จะใช้สำหรับงานดันท่อโดยเฉพาะ งานดันท่อเป็นรูปแบบของงานวางระบบระบายน้ำรวมถึงงานร้อยสายไฟใต้ดินที่กระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยเพราะไม่มีการขุดเปิดแนว แต่จะเจาะอุโมงค์ขนาดเล็กแล้วดันท่อลอดเข้าไปด้วยการควบคุมงานจากด้านบนผิวดิน

เบอร์โทร.   088-3999200