บริษัท เชียงรายแลนด์ ขนส่ง จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ ขนส่ง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2537 ทะเบียนเลขที่ 0575537000313 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เปิดเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการการขนส่ง
ซึ่งมีรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยคัน
และพนักงานขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการขับรถของกรมขนส่

บริษัท  เชียงรายแลนด์ ขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)’

ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
57210
โทรศัพท์  053-736522-3
โทรสาร  053-788001