วันที่ 25 เม.ษ 63

ดร.อนงค์ศรี  สิทธิอาษา  ประธานบริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย  ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 690 ถุง เจลล้างมือ หน้ากาก ไข่ไก่ ข้าวกล่อง ม่าม่าปลากระป๋อง ให้ประชาชนชาวเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด  บริจาค  3  ชุมชน  1.ชุมชนดอยทอง 2.วัดศรีศักดิ์ดาราม 3.โรงแรมภูฟ้าวารี