โครงการ “บวร ร่วมใจต้านภัยโควิด 19”
สนับสนุนโดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
มอบ ด้วยการ มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ที่สำคัญแก่การครองชีพในช่วง ที่ประชาชนประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19

โดยมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่าให้แก่ ประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม โดยมอบ บะหมี่มาม่า จำนวน ทั้งสิ้น 2,000 กล่อง กล่องละ 40 ห่อ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
โดยมี พระครูสุขุมศีลานุกิจ เจ้าอาวาสศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย
พตท.แดน ใจหาญ สารวัตป้องกันปราบปราม อำเภอเวียงชัย
ดร.นิรันทร์ คำเสมานัน ที่ปรึกษาบริษัทเชียงรายแลนด์
พลเรือตรีชัยรณรงค์ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
นายณรงค์ ซาวคำเขต ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงชัย
นายเกษม มณีวัน ปลัดอำเภอเวียงชัย
นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ 36
ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้เมื่อ วันที่ 12  มิถุนายน  2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม