งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย – อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล – อ.ขุนตาล ตอน 1 ระหว่าง กม.24+000 – 29+000